• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2020-03-27 14:09:27  Publikacja 
OK.1431.85.2020 Wniosek - podatek od nieruchomości - jezioro Tyrsko dz. nr 55 obr. 154  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 14:01:43  Publikacja 
OK.1431.30.2020 Wniosek - dzierżawa obiektu na przedszkole  Tomasz Hajny  2020-03-27 13:41:08  Usunięcie powielonych wpisów 
OK.1431.30.2020 Wniosek - dzierżawa obiektu na przedszkole  Tomasz Hajny  2020-03-27 13:37:32  Opublikowano odpowiedź 
Zarządzenie nr 80 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn  Leszek Piskorski  2020-03-27 13:22:58  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.30.2020 Wniosek - dzierżawa obiektu na przedszkole  Tomasz Hajny  2020-03-27 13:20:10  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 77 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytów dla Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  Anna Tomaszewska   2020-03-27 12:50:03  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.76.2020 Wniosek - obsługa bankowa urzzędu  Anna Tomaszewska   2020-03-27 12:41:09  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 77 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytów dla Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 12:36:10  Zmiana nazwy 
Zarządzenie nr 80 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 12:34:43  Publikacja 
OK.1431.84.2020 Wniosek - ilośc mężczyzn zatrudnionych w samorządowych przedszkolach  Leszek Piskorski  2020-03-27 11:55:08  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.30.2020 Wniosek - dzierżawa obiektu na przedszkole  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 11:53:29  Zmiana wydziału 
OK.1431.67.2020 Wniosek - właściciel działek  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 11:41:16  Wstawiono datę udzielenia odpowiedzi 
OK.1431.80.2020 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji, działka nr 8/2  Izabela Meissner  2020-03-27 11:24:00  Publikacja odpowiedzi 
Nieodpłatna pomoc prawna  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 10:19:32  Opublikowano komunikat dot. zawieszenia pracy NPP 
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 10:16:51  Opublikowano: Informacja o sposobie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZMIANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ, ROZBUDOWY DRÓG NA BUDOWĘ LINII TRAMWAJOWEJ W CIĄGU ULIC :PIŁSUDSKIEGO, WYSZYŃSKIEGO, SYNÓW PUŁKU, KRASICKIEGO, WILCZYŃSKIEGO DO OS.PIECZEWO - W OLSZTYNIE   Anna Nowak  2020-03-27 10:03:57  Zmiana treści dokumentu 
Rejestr umów i zobowiązań  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 09:03:56  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 79 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 08:40:47  Publikacja 
Zarządzenie nr 76 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna" wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna   Joanna Ćwiek  2020-03-27 08:36:09  Zmiana treści dokumentu 
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »