• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
LIII/1038/18 w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Olsztynie"  Lidia Dawid  2019-06-13 13:06:36  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.210.2019 Wniosek - dofinansowanie dla projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 13:04:26  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 12:22:15  Opublikowano wyniki naboru 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 13 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu przystanku osobowego OLSZTYN – DAJTKI, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK 216 Działdowo - Olsztyn przy ulicy Bławatnej w Olsztynie  Krzysztof Majchrzak  2019-06-13 11:43:14  Publikacja 
45/2019 Wyposażenie budynku przy ul. Augustowskiej w Olsztynie w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Bezpieczny MOF"  Iwona Nowacka  2019-06-13 11:33:53  Zmiana treści dokumentu 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-13 10:15:32  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług nadania i aktualizacji długoterminowej oceny zdolności kredytowej (oceny ratingowej) Gminy Olsztyn w skali międzynarodowej  Izabela Meissner  2019-06-13 09:42:31  Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 
Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 24.06.2019  Lidia Dawid  2019-06-13 09:33:28  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 18.06.19  Lidia Dawid  2019-06-13 09:30:16  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 18.06.19  Lidia Dawid  2019-06-13 09:27:06  Publikacja 
OK.1431.208.2019 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 09:12:00  Poprawienie numeru sprawy 
OK.1431.209.2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 09:01:25  Publikacja 
VI/98/19 w sprawie skargi A. T. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  Lidia Dawid  2019-06-13 08:58:43  Zmiana treści dokumentu 
40/2019 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi, osprzętu, asortymentu BHP, pojemników warsztatowych i szafek narzędziowych - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Iwona Nowacka  2019-06-13 08:40:53  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.208.2019 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 08:31:50  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie złożonego zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie przy ul. Tuwima/Nowaka dz.7/35,7/34,7/20,17/2 obr. 107  Anna Nowak  2019-06-13 08:30:27  Publikacja 
Zarządzenie nr 239 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie  Jadwiga Wasilewska   2019-06-13 08:28:43  dodanie treści zarządzenia 
Zarządzenie nr 238 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej z celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie  Jadwiga Wasilewska   2019-06-13 08:25:52  dodanie treści zarządzenia 
Zarządzenie nr 237 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie  Jadwiga Wasilewska   2019-06-13 08:10:37  dodanie treści zarządzenia 
Zarządzenie nr 236 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie  Jadwiga Wasilewska   2019-06-13 08:08:52  dodanie treści zarządzenia 
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »