• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-06-05 06:02:17  Podlinkowano komunikaty PKW 
Zarządzenie nr 130 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie   Sylwia Rembiszewska-Piątek   2020-06-04 16:18:47  publikacja treści Zarządenia 
Zarządzenie nr 129 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Urzędów Pracy w Olsztynie  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2020-06-04 16:16:23  dołączenie treści Zarządzenia 
XXI/365/20 w sprawie zaliczenia odcinka al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej) i ul. Artyleryjskiej (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2020-06-04 15:18:16  Zmiana treści dokumentu 
XXI/364/20 w sprawie pozbawienia al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Placu Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Placu Ofiar Katynia i ul. Towarowej (od Placu Ofiar Katynia do ul. Władysława Leonharda) kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2020-06-04 15:13:52  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 366/20 w sprawie pozbawienia al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Placu Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Placu Ofiar Katynia i ul. Towarowej (od Placu Ofiar Katynia do ul. Władysława Leonharda) kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2020-06-04 15:09:28  Zmiana treści dokumentu 
XXI/363/20 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej), Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, al. Roberta Schumana (od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Sielskiej) kategorii dróg krajowych na obszarze miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2020-06-04 15:04:19  Zmiana treści dokumentu 
XXI/362/20 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), Placu Powstańców Warszawy, ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Placu Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Placu Ofiar Katynia, ul. Towarowej (od Placu Ofiar Katynia do ul. Mariana Bublewicza), ul. Mariana Bublewicza (od ul. Towarowej do granic miasta) do kategorii dróg krajowych na obszarze miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2020-06-04 14:38:12  Zmiana treści dokumentu 
XXI/361/20 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody o nr ewid. 437/4 zlokalizowanego na terenie Parku Pozorty w Olsztynie   Lidia Dawid  2020-06-04 14:34:54  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 130 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie   Agata Wyszyńska  2020-06-04 14:22:41  Publikacja 
Zarządzenie Nr 161 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Urzędów Pracy w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2020-06-04 14:18:23  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie nr 129 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Urzędów Pracy w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2020-06-04 14:16:09  publikacja 
Zarządzenie nr 129 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Urzędów Pracy w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2020-06-04 14:13:15  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 4 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Olsztynie, przy ul. Marii Zientary-Malewskiej i ul. Morwowej, na działce nr 249/1 obręb geodezyjny 59, działce nr 1/75 obręb geodezyjny 159 oraz na fragmentach: działek nr 98, 100/2 w obrębie geodezyjnym 14, działek nr 246, 247/1, 247/2, 247/3, 248, 250, 252, 253, 275 w obręb geodezyjnym 59, działek nr 1/32, 1/44 i 1/74 w obrębie geodezyjnym 159  Krzysztof Majchrzak  2020-06-04 13:48:25  Publikacja 
XXI/360/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  Lidia Dawid  2020-06-04 11:55:45  Zmiana treści dokumentu 
XXI/359/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Lidia Dawid  2020-06-04 11:49:25  Zmiana treści dokumentu 
XXI/358/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy 11 Listopada 4 na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą   Lidia Dawid  2020-06-04 11:45:43  Zmiana treści dokumentu 
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-06-04 11:28:16  Opublikowano Zgłaszanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych 
XXI/357/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego powierzonego przez Powiat Olsztyński i Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda  Lidia Dawid  2020-06-04 11:27:55  Zmiana treści dokumentu 
XXI/356/20 w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2020-06-04 11:25:57  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »