UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXVII/476/20 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat"
Nazwa dokumentu: XXVII/476/20 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-11-17 09:40:50
Wytworzył: Barbara Korpusik
Data wytworzenia: 2020-11-17
Odpowiedzialny: Barbara Korpusik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-12-18 14:52:27
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-12-18 14:52:27 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-12-02 12:28:57 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-11-17 09:41:48 Publikacja