UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.311.2020 Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty""
Nazwa dokumentu: OK.1431.311.2020 Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-11-09 11:17:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-11-05
Odpowiedzialny: Wiesław Pancer
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-23 13:24:20
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-11-23 13:24:20 Opublikowano odpowiedź
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-11-10 14:26:32 Zmiana dekretacji na: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-11-09 11:18:24 Publikacja