UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.252.2020 Wniosek - zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu"
Nazwa dokumentu: OK.1431.252.2020 Wniosek - zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-17 13:50:21
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-10
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-09-24 09:16:25
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Anna Nowak 2020-09-24 09:16:25 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-21 12:56:33 Zmiana dekretacji
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-17 13:51:38 Publikacja