UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.250.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy - modernizacja kanalizacji deszczowej"
Nazwa dokumentu: OK.1431.250.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy - modernizacja kanalizacji deszczowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-15 09:13:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-10
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Tomasz Kempski
Data modyfikacji: 2020-10-27 09:48:04
Wersja: 6
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Tomasz Kempski 2020-10-27 09:48:04 Opublikowano treści odpowiedzi.
Rejestr zmian Tomasz Kempski 2020-09-28 11:11:40 Uzupełnienie treści dokumentu.
Rejestr zmian Tomasz Kempski 2020-09-22 14:55:47 Uzupełnienie treści dokumentu
Rejestr zmian Tomasz Kempski 2020-09-22 14:50:15 Opublikowanie treści odpowiedzi.
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-17 14:50:20 Zmiana dekretacji
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-15 09:14:08 Publikacja