UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.247.2020 Wniosek - skan projektu budowy ul. Poziomkowej"
Nazwa dokumentu: OK.1431.247.2020 Wniosek - skan projektu budowy ul. Poziomkowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-09 14:48:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-08
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-28 12:00:08
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-28 12:00:08 Opublikowano datę udzielenia odpowiedzi
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-17 14:51:37 Zmiana dekretacji
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-15 07:58:32 Opublikowano Wydział merytoryczny
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-09 14:49:21 Publikacja