UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.243.2020 Wniosek - protokoły kontroli, stanowiska stron i wyniki pokontrolne"
Nazwa dokumentu: OK.1431.243.2020 Wniosek - protokoły kontroli, stanowiska stron i wyniki pokontrolne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-09-04 11:32:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-09-01
Odpowiedzialny: Barbara Olszewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-10-28 11:43:24
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-10-28 11:43:24 Opublikowano odpowiedź
Rejestr zmian Barbara Olszewska 2020-09-14 09:29:49 Publikacja odpowiedzi.
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-09-04 11:33:59 Publikacja