UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.234.2020 Wniosek - opinia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej"
Nazwa dokumentu: OK.1431.234.2020 Wniosek - opinia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-28 12:40:50
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-27
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-09-07 11:17:02
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-09-07 11:17:02 Dodano wersję edytowalna opinii MKUA
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-09-02 09:20:07 Publikacja odpowiedzi na wniosek
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-08-28 12:41:48 Publikacja