UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXIV/409/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28 za 2019 rok i przeksięgowania dodatniego wyniku finansowego na zwiększenie Funduszu zapasowego jednostki"
Nazwa dokumentu: XXIV/409/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28 za 2019 rok i przeksięgowania dodatniego wyniku finansowego na zwiększenie Funduszu zapasowego jednostki
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2020-08-18 13:11:41
Wytworzył: Grażyna Pućko
Data wytworzenia: 2020-08-18
Odpowiedzialny: Grażyna Pućko
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-03 08:55:27
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-09-03 08:55:27 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2020-08-18 13:13:57 Publikacja