UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.222.2020 Wniosek - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
Nazwa dokumentu: OK.1431.222.2020 Wniosek - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-08-14 12:16:20
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-08-24 10:22:24
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-08-24 10:22:24 Publikacja odpowiedzi na wniosek
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-08-14 12:17:23 Publikacja