UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie nr 281 z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Olsztyn oraz znajdujących się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 281 z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Olsztyn oraz znajdujących się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2020-08-11 14:30:42
Wytworzył: Piotr Michałowski
Data wytworzenia: 2020-08-11
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-12 13:20:57
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-08-12 13:20:57 Opublikowano treść zarządzenia
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2020-08-12 11:34:34 publikacja
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2020-08-11 14:32:36 Publikacja