UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.205.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę oraz projekt zagospodarowania terenu"
Nazwa dokumentu: OK.1431.205.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę oraz projekt zagospodarowania terenu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-07-30 12:43:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-07-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-08-07 12:07:17
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Anna Nowak 2020-08-07 12:07:17 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Ewa Tracewicz-Gieroim 2020-07-30 12:47:57 Publikacja