UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Bazy danych podmiotów realizujących zadania Krajowego Progrmu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020"
Nazwa dokumentu: Bazy danych podmiotów realizujących zadania Krajowego Progrmu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
Wprowadził do BIP: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data udostępnienia: 2020-07-06 10:40:39
Wytworzył: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data wytworzenia: 2020-07-06
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-07-06 11:03:26
Wersja: 1
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Sylwia Rembiszewska-Piątek 2020-07-06 11:03:26 Publikacja