UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie nr 128 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zasad zarządzania ruchem na drogach na terenie miasta Olsztyna określających działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania i wprowadzania projektów organizacji ruchu ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 128 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zasad zarządzania ruchem na drogach na terenie miasta Olsztyna określających działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania i wprowadzania projektów organizacji ruchu ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kisiel
Data udostępnienia: 2020-06-03 08:08:54
Wytworzył: Jakub Kwiatkowski
Data wytworzenia: 2020-06-03
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-06-03 10:47:56
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-06-03 10:47:56 Opublikowano treść Zarządzenia
Rejestr zmian Katarzyna Kisiel 2020-06-03 08:13:20 Publikacja