UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.139.2020 Wniosek - przekazanie kopii wniosku o zmiany warunków umowy ZP.271.1.73.2017.d"
Nazwa dokumentu: OK.1431.139.2020 Wniosek - przekazanie kopii wniosku o zmiany warunków umowy ZP.271.1.73.2017.d
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-25 13:22:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-21
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2020-06-01 12:26:00
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Sylwia Gałecka 2020-06-01 12:26:00 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-05-25 13:27:10 Publikacja