UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.122.2020 Wniosek - dokumentacja architektoniczno-budowlana - działka nr 57/23, obręb 161"
Nazwa dokumentu: OK.1431.122.2020 Wniosek - dokumentacja architektoniczno-budowlana - działka nr 57/23, obręb 161
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-05-12 10:15:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-05-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-05-13 14:35:50
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Anna Nowak 2020-05-13 14:35:50 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-05-12 10:16:45 Publikacja