UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.112.2020 Wniosek - udostępnienie danych Poczcie Polskiej"
Nazwa dokumentu: OK.1431.112.2020 Wniosek - udostępnienie danych Poczcie Polskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-28 09:31:19
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-24
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-05-11 13:39:04
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-05-11 13:39:04 Opublikowano odpowiedź
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-04-30 14:03:59 Zmiana dekretacji
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-04-28 09:32:49 Publikacja