UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.96.2020 Wniosek - planowane inwestycje w pobliżu działek 38/7, 38/8, 38/9, 38/10 obr.140"
Nazwa dokumentu: OK.1431.96.2020 Wniosek - planowane inwestycje w pobliżu działek 38/7, 38/8, 38/9, 38/10 obr.140
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-04-10 09:40:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-04-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-04-23 09:14:54
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-04-23 09:14:54 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-04-23 08:59:59 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-04-10 09:42:52 Publikacja