UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.81.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 8/2"
Nazwa dokumentu: OK.1431.81.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 8/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 11:26:38
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-04-02 07:55:54
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Anna Nowak 2020-04-02 07:55:54 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Anna Nowak 2020-04-02 07:55:03 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-26 11:28:27 Publikacja