UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.77.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2"
Nazwa dokumentu: OK.1431.77.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-26 10:46:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-03-30 11:44:04
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-03-30 11:44:04 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-26 10:47:17 Publikacja