UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.72.2020 Wniosek - scany opinii biegłych w przedmiocie określenia stawek czynszów"
Nazwa dokumentu: OK.1431.72.2020 Wniosek - scany opinii biegłych w przedmiocie określenia stawek czynszów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-19 10:56:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-18
Odpowiedzialny: Stanisław Gorczyca
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-03-25 12:11:18
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-25 12:11:18 Opublikowano odpowiedź
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-25 08:41:19 Zmiana dekretacji
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-19 10:57:42 Publikacja