UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.67.2020 Wniosek - właściciel działek"
Nazwa dokumentu: OK.1431.67.2020 Wniosek - właściciel działek
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-12 13:50:32
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-11
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-06-22 09:45:28
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Magdalena Duchnowska 2020-06-22 09:45:28 Dodano decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej w części
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-27 11:41:16 Wstawiono datę udzielenia odpowiedzi
Rejestr zmian Magdalena Duchnowska 2020-03-25 12:42:29 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-12 13:54:13 Publikacja