UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.66.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki nr 53/3 obr. 63"
Nazwa dokumentu: OK.1431.66.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki nr 53/3 obr. 63
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-11 09:08:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-03-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-03-13 11:27:44
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Prusik 2020-03-13 11:27:44 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-11 09:10:59 Publikacja