UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.62.2020 Wniosek - wysokość ceny za energię elektryczną jaka płaci Urząd Miasta Olsztyna"
Nazwa dokumentu: OK.1431.62.2020 Wniosek - wysokość ceny za energię elektryczną jaka płaci Urząd Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2020-03-09 11:26:04
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2020-03-06
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2020-03-12 09:32:56
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Łukasz Pikuła 2020-03-12 09:32:56 Zmiana treści dokumentu Zamieszczenie odpowiedzi
Rejestr zmian Katarzyna Kocan-Gromadzińska 2020-03-09 11:34:42 Poprawiono nazwę komórki odpowiedzialną
Rejestr zmian Katarzyna Kocan-Gromadzińska 2020-03-09 11:32:04 Publikacja