UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.57.2020 Wniosek - skany dokumentacji dot. umowy na realizację dostawy 24 tramwajów"
Nazwa dokumentu: OK.1431.57.2020 Wniosek - skany dokumentacji dot. umowy na realizację dostawy 24 tramwajów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-03-02 15:04:45
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-02-28
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:58:20
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Sylwia Gałecka 2020-03-25 10:58:20 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-03 07:55:28 Zmiana nazwy
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-03-02 15:09:36 Publikacja