UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie nr 15 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2020 roku"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 15 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2020 roku
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2020-01-22 11:02:55
Wytworzył: Edward Szczerbiński
Data wytworzenia: 2020-01-22
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-03-10 10:42:42
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2021-03-10 10:42:42 Opublikowano traci moc
Rejestr zmian Izabella Rejchenbach 2020-01-29 12:23:42 Dodano zarządzenie
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2020-01-22 11:03:22 Publikacja