UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "OK.1431.314.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego"
Nazwa dokumentu: OK.1431.314.2019 Wniosek - kopie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-09-06 10:30:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-09-03
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-09-10 09:07:16
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Joanna Prusik 2019-09-10 09:07:16 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2019-09-06 10:30:57 Publikacja