UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 377 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania Stron związanych z zakończoną inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul.Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)""
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 377 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania Stron związanych z zakończoną inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul.Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)"
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2019-08-09 09:35:17
Wytworzył: Marta Langowska
Data wytworzenia: 2019-08-09
Odpowiedzialny: Jarosław Krzemieniewski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-09-17 08:15:58
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2019-09-17 08:15:58 Opublikowano treść zarządzenia
Rejestr zmian Beata Sierańska-Fengler 2019-08-09 09:40:35 Publikacja