• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "X/145/19 zmieniająca uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków"
Nazwa dokumentu: X/145/19 zmieniająca uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-06-17 15:11:04
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2019-06-17
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-07-22 11:29:19
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-07-22 11:29:19 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-07-04 12:19:25 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-06-17 15:14:16 Publikacja