UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 173 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do dz. 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 173 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do dz. 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2019-04-23 13:00:30
Wytworzył: Joanna Ćwiek
Data wytworzenia: 2019-04-23
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2019-12-31 10:47:37
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2019-12-31 10:47:37 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Joanna Ćwiek 2019-04-24 13:55:39 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2019-04-23 13:01:18 Publikacja