UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 151 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania pracowników Urzędu Miasta Olsztyna w związku z wykonywaniem przez Radnych Rady Miasta Olsztyna uprawnień uzyskiwania informacji i materiałów "
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 151 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania pracowników Urzędu Miasta Olsztyna w związku z wykonywaniem przez Radnych Rady Miasta Olsztyna uprawnień uzyskiwania informacji i materiałów
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2019-04-05 15:21:34
Wytworzył: Barbara Olszewska
Data wytworzenia: 2019-04-05
Odpowiedzialny: Barbara Olszewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-04-08 10:01:25
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2019-04-08 10:01:25 Opublikowano treść Zarządzenia
Rejestr zmian Beata Sierańska-Fengler 2019-04-05 15:22:21 Publikacja