UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą"
Nazwa dokumentu: VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-03-19 14:07:00
Wytworzył: Jerzy Litwiński
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Jerzy Litwiński
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-04-03 14:06:16
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-04-03 14:06:16 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-03-19 15:43:30 Publikacja