UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "VI/85/19 w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/819/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat"
Nazwa dokumentu: VI/85/19 w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/819/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-03-19 11:44:11
Wytworzył: Barbara Korpusik
Data wytworzenia: 2019-03-19
Odpowiedzialny: Barbara Korpusik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-07-24 09:06:49
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-07-24 09:06:49 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-04-26 09:34:30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-04-03 11:47:57 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-03-19 11:46:15 Publikacja