UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "V/64/19 zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”"
Nazwa dokumentu: V/64/19 zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-02-19 08:20:48
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2019-02-19
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-03-13 13:44:41
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-03-13 13:44:41 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-03-08 10:27:11 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-03-07 10:43:02 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2019-02-19 08:21:58 Publikacja