• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "III/24/18 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek"
Nazwa dokumentu: III/24/18 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-12-06 13:22:26
Wytworzył: Monika Michalewicz
Data wytworzenia: 2018-12-06
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-12-18 09:15:52
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2018-12-18 09:15:52 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2018-12-06 13:24:37 Publikacja