• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika"
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-03 10:40:41
Wytworzył: Maciej Maścianica
Data wytworzenia: 2017-10-03
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-18 09:58:30
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-10-18 09:58:30 Publikacja zawiadomienia o wyniku postępowania
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-10-17 09:23:45 Publikacja informacji z otwarcia ofert
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-10-03 10:41:59 Publikacja ogłoszenia