UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń prasowych w gazecie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tej gazety"
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń prasowych w gazecie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tej gazety
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-03 10:36:41
Wytworzył: Maciej Maścianica
Data wytworzenia: 2017-10-03
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-18 10:29:41
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-10-18 10:29:41 Publikacja zawiadomienia o wyniku postępowania
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-10-17 09:26:53 Publikacja informacji z otwarcia ofert
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-10-03 10:37:54 Publikacja ogłoszenia