• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na dostawę i montaż trzech tablic informacyjnych, jednej tablicy pamiątkowej w formacie A3 oraz zakup, montaż i uruchomienie tablicy multimedialnej (infokiosku) w ramach realizowanego przez Gminę zadania pn. "Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie""
Nazwa dokumentu: Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na dostawę i montaż trzech tablic informacyjnych, jednej tablicy pamiątkowej w formacie A3 oraz zakup, montaż i uruchomienie tablicy multimedialnej (infokiosku) w ramach realizowanego przez Gminę zadania pn. "Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie"
Wprowadził do BIP: Piotr Lipiński
Data udostępnienia: 2017-08-18 13:05:46
Wytworzył: Piotr Lipiński
Data wytworzenia: 2017-08-18
Odpowiedzialny: Andrzej Skonieczny
Ostatnio modyfikował: Piotr Lipiński
Data modyfikacji: 2017-09-14 12:13:00
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Piotr Lipiński 2017-09-14 12:13:00 Publikacja rozstrzygnięcia
Rejestr zmian Sylwia Kotowska 2017-08-24 14:52:07 Publikacja odpowiedzi na zapytania wykonawców
Rejestr zmian Piotr Lipiński 2017-08-18 13:42:16 Publikacja ogłoszenia