• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej-Nieruchomości Metalzbyt Sp. z o.o. Olsztyn ul. Stalowa 1, przepompownia wód deszczowych z przykanalikiem"
Nazwa dokumentu: Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej-Nieruchomości Metalzbyt Sp. z o.o. Olsztyn ul. Stalowa 1, przepompownia wód deszczowych z przykanalikiem
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-08-18 08:37:44
Wytworzył: Andrzej Krukowski
Data wytworzenia: 2017-08-18
Odpowiedzialny: Andrzej Skonieczny
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-09-06 11:09:18
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-09-06 11:09:18 Publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-08-18 08:39:30 Publikacja ogłoszenia