UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Wykonanie usługi w zakresie zarządzania koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów zawartych w wyniku zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych w Olsztynie"
Nazwa dokumentu: Wykonanie usługi w zakresie zarządzania koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów zawartych w wyniku zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Sylwia Kotowska
Data udostępnienia: 2017-06-28 13:36:24
Wytworzył: Sylwia Kotowska
Data wytworzenia: 2017-06-28
Odpowiedzialny: Sylwia Kotowska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Kotowska
Data modyfikacji: 2017-07-21 08:56:20
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Sylwia Kotowska 2017-07-21 08:56:20 Informacja o wyniku postępowania
Rejestr zmian Sylwia Kotowska 2017-06-28 14:13:51 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Kotowska 2017-06-28 14:03:29 Publikacja