• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na "Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025-projekt""
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na "Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025-projekt"
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-04-19 13:32:23
Wytworzył: Agnieszka Horyd
Data wytworzenia: 2017-04-19
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-05-10 08:53:30
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-05-10 08:53:30 Publikacja zawiadomienia o wyniku postępowania
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-05-09 15:10:07 Publikacja informacji z otwarcia ofert
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-04-19 13:39:06 Publikacja ogłoszenia