UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXIX/426/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywania na aprkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów."
Nazwa dokumentu: XXIX/426/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywania na aprkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-10-14 10:38:55
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2016-10-14
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-02-03 13:53:48
Wersja: 6
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2017-02-03 13:53:48 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2017-02-03 13:12:38 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-11-02 12:30:40 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-11-02 12:29:37 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-10-17 11:49:48 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-10-14 10:41:43 Publikacja