UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXVIII/411/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Artyleryjska - KOSZARY" w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Marka Kotańskiego i Jacka Kuronia."
Nazwa dokumentu: XXVIII/411/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Artyleryjska - KOSZARY" w rejonie skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Marka Kotańskiego i Jacka Kuronia.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-09-19 12:40:24
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2016-09-19
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-11-09 12:49:01
Wersja: 6
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-11-09 12:49:01 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-11-08 11:26:51 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-10-07 09:38:25 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-09-20 14:28:23 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-09-20 08:25:07 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-09-19 12:42:24 Publikacja