UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXVIII/409/16 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn"
Nazwa dokumentu: XXVIII/409/16 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-09-19 12:30:49
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2016-09-19
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-11-16 09:24:39
Wersja: 6
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2017-11-16 09:24:39 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2017-02-03 13:06:52 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2017-02-03 13:06:00 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2017-02-03 10:09:05 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-10-07 09:09:12 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-09-19 12:33:02 Publikacja