UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXVIII/408/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania"
Nazwa dokumentu: XXVIII/408/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-09-19 12:11:57
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2016-09-19
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-01-03 09:42:25
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2017-01-03 09:42:25 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-10-11 09:15:00 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-10-07 09:04:46 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-09-19 12:15:06 Publikacja