• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 490 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 490 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2015-11-10 11:08:07
Wytworzył: Małgorzata Głębocka
Data wytworzenia: 2015-11-10
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Małgorzata Hrynkiewicz
Data modyfikacji: 2015-11-17 09:55:10
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Małgorzata Hrynkiewicz 2015-11-17 09:55:10 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Beata Sierańska-Fengler 2015-11-16 16:41:24 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2015-11-10 11:08:29 Zmiana treści dokumentu