UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 464 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ulicy Żurawiej w Olsztynie", w ramach zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. "
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 464 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ulicy Żurawiej w Olsztynie", w ramach zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2015-10-21 12:24:57
Wytworzył: Dorota Wardowska-Szubzda
Data wytworzenia: 2015-10-21
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2015-10-26 13:19:17
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2015-10-26 13:19:17 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Beata Sierańska-Fengler 2015-10-21 12:25:40 Zmiana treści dokumentu