UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "VIII/89/15 Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku hotelowego oznaczonej jako działka nr 3/13, obręb 44, o pow. 235 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 4, w zamian za oddanie Spółce TESNA Sp. z o.o. w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego jako działka nr 3/13, obręb 44, o pow. 235 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 4 wraz z przeniesieniem na rzecz ww. Spółki prawa własności nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku hotelowego "
Nazwa dokumentu: VIII/89/15 Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku hotelowego oznaczonej jako działka nr 3/13, obręb 44, o pow. 235 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 4, w zamian za oddanie Spółce TESNA Sp. z o.o. w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego jako działka nr 3/13, obręb 44, o pow. 235 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 4 wraz z przeniesieniem na rzecz ww. Spółki prawa własności nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku hotelowego
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2015-04-21 14:27:14
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2015-04-21
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-05-06 10:49:55
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2015-05-06 10:49:55 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Szech 2015-04-21 14:28:12 Zmiana treści dokumentu