UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "VII/70/15 w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umów wykonawczych niezbędnych do realizacji w/w zadania"
Nazwa dokumentu: VII/70/15 w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umów wykonawczych niezbędnych do realizacji w/w zadania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-03-17 10:03:10
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-03-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-06-05 08:35:53
Wersja: 5
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2018-06-05 08:35:53 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2018-06-05 08:28:42 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2015-05-07 09:23:05 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2015-04-01 15:32:19 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2015-03-17 10:04:19 Zmiana treści dokumentu